KOMUNÁLNE VOĽBY 2014

VÝSLEDKY

Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku (hovorovo komunálne voľby) sa konali

v sobotu 15. novembra 2014. Občania volili poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev, starostov obcí a primátorov miest. Za Slovenskú národnú stranu kandidovalo

v týchto voľbách vyše tritisíc osôb, či už na poslancov, starostov či primátorov, ďalších vyše

500 kandidovalo  v koalícii so SNS, alebo ako nezávislí s podporou SNS. Uspelo 41 starostov

za SNS a 841 poslancov. Pokiaľ ide o koalície či nezávislých s podporou SNS - uspelo 17 primátorov, 110 starostov a 279 poslancov.

Naši úspešní kandidáti v komunálnych voľbách 2014

POSLANCI

 

STAROSTOVIA

 

PRIMÁTORI

SNS

841

 

41

 

0

KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ S PODPOROU SNS

281

 

110

 

17

PRIMÁTORI

STAROSTOVIA ZA SNS

STAROSTOVIA - KOALÍCIA

www.sns.sk